GTE 公眾平臺
總經理:鶴見典和(董事)
副總經理:黎明(董事)
工場長:亀田弘之
工會主席:葉瑞琦
綜合管理部
采 購 部
財 務 部
產品技術部
制 造 部
技術管理室
-购彩平台,网上购彩平台,正规购彩平台